Η εταιρεία μας Online-Metafores διαθέτει ανυψωτικό μηχάνημα για μετακόμιση για όλη την Αθήνα

Τώρα πλέον η μετακόμιση με ανυψωτικό γίνετε απλή υπόθεση με τη χρήση ανυψωτικών μηχανημάτων. χωρίς ταλαιπωρία και με μεγαλύτερη ασφάλεια αφού πλέον τα είδη σας δεν θα κατέβουν από τη σκάλα η από το ασανσέρ.

Τα ανυψωτικά μηχανήματα μας είναι σύγχρονα, πιστοποιημένα και ασφαλισμένα με πλήρη κάλυψη. Φυσικά, κατά τη χρήση και λειτουργία τους σαν ανυψωτικό !

Θα βρείτε σε εμάς παντός τύπου ανυψωτικά μηχανήματα μετακομίσεων. Μπορούμε και αποκτούμε πρόσβαση σε οποιοδήποτε σημείο όσο ψηλά και αν βρίσκετε.

Η On Line Μεταφορές Γιαννόπουλος αποτελεί μια προτιμώμενη λύση σε μετακομίσεις σπιτιών. Εργαζόμαστε για εσάς με αποτελεσματικότητα και με την ελάχιστη διακοπή των επιχειρηματικών ή προσωπικών δραστηριοτήτων σας.

Μετακόμιση με ανυψωτικό βαριών ειδών επίπλων σε πολλούς ορόφους.

Η μετακόμιση μεγάλων αντικειμένων γραφείου, ντουλαπιών, τραπέζια από αίθουσες συνεδριάσεων, φωτοαντιγραφικά και χρηματοκιβώτια είναι ένα πολύ συνηθισμένο πρόβλημα όταν δεν υπάρχει δυνατή τοποθέτηση σε ανελκυστήρα ή μεταφορά από τις σκάλες. Χρησιμοποιώντας ειδικά ανυψωτικά μηχανήματα μετακομίσεων, μπορούμε να ανυψώσουμε τα αντικείμενά σας με ασφάλεια μέσα ή έξω από το γραφείο σας. Η χρήση ανυψωτικών μηχανημάτων μας επιτρέπει να κάνουμε την μετακόμιση σας ασφαλή, εύκολη και γρήγορη.

Λειτουργίες για Μετακόμιση με ανυψωτικό

Μια λειτουργία ανύψωσης είναι μια λειτουργία που αφορά την ανύψωση και τη μείωση ενός φορτίου. Ένα φορτίο είναι το στοιχείο ή αντικείμενο που ανυψώνονεται, και θα μπορούσε να περιλαμβάνουν ένα ψυγείο, κρεβάτι, λη οτιδήποτε βαρύ που δεν είναι δυνατό να μεταφερθεί από σκάλες ή ασανσέρ. Μια λειτουργία ανύψωσης μπορεί να γίνει χειροκίνητα ή χρησιμοποιώντας εξοπλισμό ανύψωσης. Η χειροκίνητη ανύψωση, συγκράτηση, τοποθέτηση, μεταφορά ή μετακίνηση αναφέρεται συχνά ως «χειρωνακτική διακίνηση φορτίων».

Οι εργασίες ανύψωσης κατά την κατασκευή συμβαίνουν κατά τη μεταφορά υλικού από το χώρο αποθήκευσης μέχρι τον τόπο επεξεργασίας και κατά την επεξεργασία των υλικών. Ένα φορτίο περιλαμβάνει οποιοδήποτε υλικό που ανυψώνεται.

Ανυψωτικά μηχανήματα στην κατασκευή

Ο εξοπλισμός ανύψωσης περιλαμβάνει κάθε εξοπλισμό ή μηχανισμό που χρησιμοποιείται κατά την εργασία για ανύψωση ή κατέβασμα φορτίων ή προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται για την αγκύρωση, τη στερέωση ή την υποστήριξη του εξοπλισμού. Υπάρχει ευρύ φάσμα ανυψωτικών μηχανημάτων στον κατασκευαστικό κλάδο. Τα τυπικά παραδείγματα είναι:

Ανυψωτήρας: Είναι μια συσκευή που χρησιμοποιείται για την ανύψωση ή το κατέβασμα ενός φορτίου μέσω ενός τυμπάνου ή ενός τροχού ανύψωσης γύρω από τον οποίο περιτυλίγονται σχοινί ή αλυσίδες. Μπορεί να λειτουργεί χειροκίνητα, ηλεκτρικά και μπορεί να χρησιμοποιεί ως μέσο ανύψωσης αλυσίδα, ίνα ή συρματόσχοινο.

Γερανός: Είναι ένας τύπος μηχανής, που είναι γενικά εξοπλισμένος με ανυψωτήρα, συρματόσχοινα ή αλυσίδες, και τροχαλίες, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανύψωση και τη μείωση των βαριών υλικών και για την οριζόντια μετακίνηση τους. Διαφορετικοί τύποι που μπορούν να βρεθούν στην κατασκευή είναι:

Ανυψωτικά αξεσουάρ

Ως εξάρτημα ανύψωσης νοείται ένα εξάρτημα ή εξοπλισμός που δεν είναι προσαρτημένο στα ανυψωτικά μηχανήματα, επιτρέποντας τη συγκράτηση του φορτίου, το οποίο τοποθετείται μεταξύ του μηχανήματος και του φορτίου ή του ίδιου του φορτίου ή το οποίο προορίζεται να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του φορτίου και το οποίο διατίθεται ανεξάρτητα στην αγορά.

Οι ιμάντες και τα εξαρτήματά τους θεωρούνται επίσης εξαρτήματα ανύψωσης. Αυτά τα εξαρτήματα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, αλυσίδες, σχοινιά, σκοινί, αγκύλια, βιδωτά βύσματα, δοκούς ανύψωσης / διαδρόμου, πλαίσια ανύψωσης και συσκευές ανύψωσης κενού.

Το φορτίο

Το φορτίο περιλαμβάνει οποιοδήποτε υλικό και άτομα (ή οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών) που ανυψώνεται από τον ανυψωτικό εξοπλισμό. Τα φορτία συχνά παρέχονται με μόνιμα ή ημι-μόνιμα σταθερά ή προσαρμοσμένα σημεία για ανύψωση. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτές θεωρούνται μέρος του φορτίου.

Όπως γίνεται ευκόλως αντιληπτό η μετακόμιση μέσω ανυψωτικών μηχανημάτων απαιτεί εμπειρία και γνώση από έμπειρους επαγγελματίες.

 

Απαιτήσεις κατά τη χρήση του εξοπλισμού ανύψωσης

Ο εργοδότης έχει την ευθύνη να διασφαλίζει ότι οι εργασίες ανύψωσης στο πλαίσιο της εργασίας του εκτελούνται με ασφάλεια και πρέπει να αναγνωρίζουν ένα άτομο για να ελέγχει τη λειτουργία ανύψωσης. Ο εργοδότης πρέπει να διασφαλίζει ότι κάθε εργασία ανύψωσης που περιλαμβάνει εξοπλισμό ανύψωσης / αξεσουάρ σχεδιάζεται κατάλληλα από ένα αρμόδιο πρόσωπο, το οποίο εποπτεύεται κατάλληλα και εκτελείται με ασφαλή τρόπο.

Για να εξασφαλιστεί αυτό, θα πρέπει:

Να υπάρχει ένα ικανό άτομο που είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο και έμπειρο για να εξασφαλίσει ασφαλείς λειτουργίες ανύψωσης.

Παρέχουν επαρκείς πόρους ώστε να είναι δυνατή η ασφαλή εκτέλεση των εργασιών ανύψωσηςΕξασφαλίζει ότι όλοι οι διορισμένοι υπάλληλοι, είναι κατάλληλα καταρτισμένοι, έχουν άδεια, είναι αρμόδιοι και γνωρίζουν τα καθήκοντα αυτά
επιβεβαιώνουν με τακτική παρακολούθηση ότι οι διαδικασίες άρσης εφαρμόζονται σωστά.

Σε εταιρικό επίπεδο, θα πρέπει να προωθηθεί μια κουλτούρα ασφάλειας η οποία συνεπάγεται μια μεγάλη δέσμευση των ενδιαφερομένων για τον εντοπισμό και τον έλεγχο των παραγόντων επαγγελματικού κινδύνου και τη βελτίωση των μέτρων ασφάλειας και επιτήρησης. Η Μετακόμιση με ανυψωτικό απαιτεί συγκέντρωση.

Στην On Line Μεταφορές είμαστε αυστηροί τόσο στη δική σας ασφάλεια όσο και των αντικεμένων σας και γνωρίζουμε όλες τις μεθόδους και στρατηγικές για να μεταφέρουμε τα έπιπλα σας χωρίς κανένα πρόβλημα με ανυψωτικά μηχανήματα για μετακόμισεις.

Επικοινωνήστε μαζί μας :