Η Μεταφορική εταιρία Online-Metafores διαθέτοντας την κατάλληλη τεχνογνωσία σε συνδυασμό με το ανθρώπινο δυναμικό, εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο υπηρεσιών στον τομέα της μετακόμισης.

Στόχος μας είναι η προστασία των μεταφερόμενων ειδών, για την οποία χρησιμοποιούμε τα καλύτερα υλικά συσκευασίας που υπάρχουν στο εμπόριο (χαρτοκιβώτια ή/και ξυλοκιβώτια κατά περίπτωση, ειδικά πλαστικά προστατευτικά-μονωτικά υλικά τύπων “aeroplast” και “aerochart” κλπ).

Αποτέλεσμα είναι να εξασφαλίζουμε στον πελάτη μετακόμιση με τις καλύτερες συνθήκες για την ασφάλεια των αντικειμένων του, με συνέπεια και άνεση, απαλλαγμένη από ταλαιπωρία, κούραση και άγχος για τον ίδιο.

Έχετε την δυνατότητα να επικοινωνήσετε μαζί μας, ώστε να έρθουμε στον χώρο σας, όπου θα καταγράψουμε και θα εκτιμήσουμε τα προς μεταφορά αντικείμενά σας, θα επιλέξουμε μαζί τις εργασίες που εσείς επιθυμείτε να εκτελέσουμε (απλή μεταφορά ή/και συλλογή και συσκευασία όλων των μικροαντικειμένων, βιβλίων, ρούχων κλπ), και θα σας χορηγήσουμε εγγράφως, σε ειδικό έντυπο, την καταλληλότερη οικονομική προσφορά.

Επαγγελματικές μετακομίσεις

  • Συσκευασία και μεταφορά αρχείων
  • Αποσυναρμολόγηση, συσκευασία και μεταφορά επίπλων, γραφείων, ηλεκτρονικών υπολογιστών, φωτοτυπικών μηχανημάτων και λοιπού μηχανογραφικού εξοπλισμού
  • Αποσυσκευασία και συναρμολόγηση όλων των ανωτέρω