Σε κάθε μετακόμιση παρέχουμε εγγυημένη συσκευασία ( αμπαλάζ ) μέρους ή όλης της οικοσκευής σας με τα ποιό σύγχρονα και πάντα καινούργια υλικά συσκευασίας ώστε να γίνει η μετακόμιση σας με τη μέγιστη ασφάλεια και την προστασία της υγιεινής σας.

Γίνεται αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση των επίπλων σας, αποσύνδεση και επανασύνδεση των ηλεκτρικών συσκευών, φωτιστικών, κλπ, από ειδικό προσωπικό.